Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Spokojna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Spokojna 1 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/8
Bestwina, ul. Spokojna 2 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/8
Bestwina, ul. Spokojna 3 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Spokojna 4 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/4
Bestwina, ul. Spokojna 6 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/7
Bestwina, ul. Spokojna 7 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/6
Bestwina, ul. Spokojna 8 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Spokojna 9 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/6
Bestwina, ul. Spokojna 10 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.