Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Rzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Rzeczna 4 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Rzeczna 14 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/0
Bestwina, ul. Rzeczna 16 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Rzeczna 18 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/7
Bestwina, ul. Rzeczna 22 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/8
Bestwina, ul. Rzeczna 24 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/7
Bestwina, ul. Rzeczna 28 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/7
Bestwina, ul. Rzeczna 32 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Rzeczna 38 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Rzeczna 40 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.