Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Podkępie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Podkępie 1 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/9
Bestwina, ul. Podkępie 2 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.