Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Ogrodnicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Ogrodnicza 2 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Ogrodnicza 3 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Ogrodnicza 5 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/7
Bestwina, ul. Ogrodnicza 6 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/6
Bestwina, ul. Ogrodnicza 7 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/7
Bestwina, ul. Ogrodnicza 8 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/9
Bestwina, ul. Ogrodnicza 9 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.