Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Kustronia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Kustronia 2 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Kustronia 3 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Kustronia 5 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/0
Bestwina, ul. Kustronia 6 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Kustronia 7 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/9
Bestwina, ul. Kustronia 8 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Kustronia 9 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Kustronia 10 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2
Bestwina, ul. Kustronia 11 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/0
Bestwina, ul. Kustronia 12 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/8
Bestwina, ul. Kustronia 14 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Kustronia 16 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2
Bestwina, ul. Kustronia 17 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Kustronia 18 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2
Bestwina, ul. Kustronia 19 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.