Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Jaworowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Jaworowa 1 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Jaworowa 2 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Jaworowa 3 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2
Bestwina, ul. Jaworowa 4 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Jaworowa 5 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2
Bestwina, ul. Jaworowa 8 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Jaworowa 11 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/9
Bestwina, ul. Jaworowa 13 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Jaworowa 15 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/8
Bestwina, ul. Jaworowa 17 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.