Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Gołębnik

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Gołębnik 2 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Gołębnik 3 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2
Bestwina, ul. Gołębnik 4 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/9
Bestwina, ul. Gołębnik 5 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2
Bestwina, ul. Gołębnik 6 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/6
Bestwina, ul. Gołębnik 7 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/2
Bestwina, ul. Gołębnik 8 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.