Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Dolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Dolna 1 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Dolna 4 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/9
Bestwina, ul. Dolna 8 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/6
Bestwina, ul. Dolna 10 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/6
Bestwina, ul. Dolna 14 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Dolna 16 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/9
Bestwina, ul. Dolna 18 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.