Księgi wieczyste, Zbychowo, ul. Poprzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zbychowo, ul. Poprzeczna 1 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Zbychowo, ul. Poprzeczna 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Zbychowo, ul. Poprzeczna 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Zbychowo, ul. Poprzeczna 4 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Zbychowo, ul. Poprzeczna 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.