Księgi wieczyste, Zbychowo, ul. Łąkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zbychowo, ul. Łąkowa 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Zbychowo, ul. Łąkowa 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Zbychowo, ul. Łąkowa 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Zbychowo, ul. Łąkowa 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Zbychowo, ul. Łąkowa 11 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.