Księgi wieczyste, Zbychowo, ul. Kwiatowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zbychowo, ul. Kwiatowa 1 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Zbychowo, ul. Kwiatowa 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Zbychowo, ul. Kwiatowa 26 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Zbychowo, ul. Kwiatowa 32 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Zbychowo, ul. Kwiatowa 34 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Zbychowo, ul. Kwiatowa 36 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Zbychowo, ul. Kwiatowa 42 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Zbychowo, ul. Kwiatowa 44 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.