Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Żeromskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Żeromskiego 1 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Żeromskiego 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Żeromskiego 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Żeromskiego 4 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Żeromskiego 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Żeromskiego 6 2 lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Żeromskiego 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Żeromskiego 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Żeromskiego 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Żeromskiego 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Żeromskiego 10A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Żeromskiego 11 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Żeromskiego 12 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Żeromskiego 13 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Żeromskiego 14 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Żeromskiego 15 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Żeromskiego 16 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Żeromskiego 17 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Żeromskiego 18 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Żeromskiego 19 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Żeromskiego 21 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Żeromskiego 22 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Żeromskiego 23 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Żeromskiego 24 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Żeromskiego 25 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Żeromskiego 26 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Żeromskiego 27 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Żeromskiego 28 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Żeromskiego 30 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Żeromskiego 31 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Żeromskiego 32 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Żeromskiego 33 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Żeromskiego 34 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Żeromskiego 35 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.