Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Sosnowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Sosnowa 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Sosnowa 4 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Sosnowa 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Sosnowa 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Sosnowa 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Sosnowa 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Sosnowa 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Sosnowa 11 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.