Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Robotnicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Robotnicza 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Robotnicza 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Robotnicza 4 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Robotnicza 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Robotnicza 6 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Robotnicza 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Robotnicza 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Robotnicza 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Robotnicza 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Robotnicza 12 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Robotnicza 14 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Robotnicza 15 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Robotnicza 16 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Robotnicza 17 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Robotnicza 18 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Robotnicza 19 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Robotnicza 21 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Robotnicza 23 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.