Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Prusa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Prusa 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Prusa 4 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Prusa 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Prusa 6 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Prusa 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Prusa 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Prusa 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Prusa 13 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Prusa 15 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Prusa 16 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Prusa 17 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Prusa 18 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Prusa 19 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Prusa 21 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Prusa 22 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Prusa 23 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Prusa 24 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Prusa 25 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Prusa 27 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Prusa 31 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Prusa 33 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.