Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Poprzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Poprzeczna 1 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Poprzeczna 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Poprzeczna 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Poprzeczna 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Poprzeczna 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Poprzeczna 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Poprzeczna 13 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.