Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Nowotki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Nowotki 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Nowotki 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Nowotki 3A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Nowotki 3B brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Nowotki 3C brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Nowotki 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Nowotki 5A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Nowotki 5C brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Nowotki 5D brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Nowotki 5E brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Nowotki 5F brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Nowotki 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Nowotki 7G brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Nowotki 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Nowotki 15 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Nowotki 25 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Nowotki 31 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Nowotki 33 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Nowotki 35 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Nowotki 37 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Nowotki 41 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.