Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Myśliwska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Myśliwska 6 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Myśliwska 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Myśliwska 13 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Myśliwska 15 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Myśliwska 16 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Myśliwska 18 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Myśliwska 20 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Myśliwska 22 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Myśliwska 24 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.