Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Kręta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Kręta 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Kręta 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 6 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Kręta 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Kręta 11 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 12 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Kręta 14 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Kręta 15 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Kręta 16 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Kręta 17 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Kręta 18 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Bolszewo, ul. Kręta 19 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Kręta 20 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 21 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Kręta 22 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Kręta 23 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Kręta 24 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 25 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Kręta 26 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 27 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Kręta 29 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Kręta 31 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Kręta 33 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.