Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Junacka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Junacka 1 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Junacka 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Junacka 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Junacka 4 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Junacka 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Junacka 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Junacka 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Junacka 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Junacka 12 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Junacka 14 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Junacka 16 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Junacka 19 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.