Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Jodłowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Jodłowa 1 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Jodłowa 2A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Jodłowa 6 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.