Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Graniczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Graniczna 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Graniczna 2A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Graniczna 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Graniczna 3A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Graniczna 4 2 lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Graniczna 4A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Graniczna 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Graniczna 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Bolszewo, ul. Graniczna 12 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Bolszewo, ul. Graniczna 12A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.