Księgi wieczyste, Bolszewo, ul. Chłopska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bolszewo, ul. Chłopska 1 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Chłopska 2 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Chłopska 3 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Bolszewo, ul. Chłopska 4 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Chłopska 4A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Chłopska 5 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Bolszewo, ul. Chłopska 6 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Bolszewo, ul. Chłopska 6A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Chłopska 7 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Chłopska 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3
Bolszewo, ul. Chłopska 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Chłopska 10 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Chłopska 10A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Chłopska 12 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Chłopska 12A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Chłopska 13 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Chłopska 13A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Bolszewo, ul. Chłopska 15 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Chłopska 16 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Bolszewo, ul. Chłopska 16A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Bolszewo, ul. Chłopska 18A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.