Księgi wieczyste, Reda, ul. Prosta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Reda, ul. Prosta 11 brak lokali GD2W/xxxxxxxx/6
Reda, ul. Prosta 13 brak lokali GD2W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.