Księgi wieczyste, Reda, ul. Jara

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Reda, ul. Jara 6 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Reda, ul. Jara 8 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Reda, ul. Jara 8A brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Reda, ul. Jara 9 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Reda, ul. Jara 15 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Reda, ul. Jara 18 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/5
Reda, ul. Jara 19 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Reda, ul. Jara 26 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Reda, ul. Jara 27 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/9
Reda, ul. Jara 28 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Reda, ul. Jara 34 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Reda, ul. Jara 36 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Reda, ul. Jara 38 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Reda, ul. Jara 42 2 lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Reda, ul. Jara 45 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/2
Reda, ul. Jara 47 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Reda, ul. Jara 49 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Reda, ul. Jara 53 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Reda, ul. Jara 55 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Reda, ul. Jara 59 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Reda, ul. Jara 61 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Reda, ul. Jara 62 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/6
Reda, ul. Jara 63 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Reda, ul. Jara 65 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Reda, ul. Jara 66 4 lokali GD1W/xxxxxxxx/7
Reda, ul. Jara 73 2 lokali GD1W/xxxxxxxx/0
Reda, ul. Jara 74 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Reda, ul. Jara 77 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/8
Reda, ul. Jara 81 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/1
Reda, ul. Jara 83 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/4
Reda, ul. Jara 87 brak lokali GD1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.