Księgi wieczyste, Bytów, ul. Zaułek Drozdowy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 1 10 lokali SL1B/xxxxxxxx/7
Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/1
Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 3 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/4
Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 5 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.