Księgi wieczyste, Bytów, ul. Tuwima

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Tuwima 2 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/8
Bytów, ul. Tuwima 3 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/4
Bytów, ul. Tuwima 4 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/3
Bytów, ul. Tuwima 6 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/4
Bytów, ul. Tuwima 7 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/4
Bytów, ul. Tuwima 8 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Tuwima 9 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/8
Bytów, ul. Tuwima 10 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/6
Bytów, ul. Tuwima 11 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Tuwima 12 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/7
Bytów, ul. Tuwima 13 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/7
Bytów, ul. Tuwima 14 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Tuwima 15 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/4
Bytów, ul. Tuwima 16 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Tuwima 18 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/1
Bytów, ul. Tuwima 19 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/1
Bytów, ul. Tuwima 20 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.