Księgi wieczyste, Bytów, ul. Stokrotki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Stokrotki 1 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Stokrotki 2 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.