Księgi wieczyste, Bytów, ul. Starochojnicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Starochojnicka 1 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/9
Bytów, ul. Starochojnicka 2 1 lokali SL1B/xxxxxxxx/7
Bytów, ul. Starochojnicka 3 10 lokali SL1B/xxxxxxxx/3
Bytów, ul. Starochojnicka 3A brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Starochojnicka 8 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.