Księgi wieczyste, Bytów, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Słoneczna 1 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/6
Bytów, ul. Słoneczna 2 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/6
Bytów, ul. Słoneczna 3 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/3
Bytów, ul. Słoneczna 4 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/8
Bytów, ul. Słoneczna 5 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/4
Bytów, ul. Słoneczna 6 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/9
Bytów, ul. Słoneczna 9 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Słoneczna 9A brak lokali SL1B/xxxxxxxx/1
Bytów, ul. Słoneczna 10 1 lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Słoneczna 10B brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Słoneczna 11 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Słoneczna 12 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Słoneczna 13 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/1
Bytów, ul. Słoneczna 15 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Słoneczna 16 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Słoneczna 17 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/1
Bytów, ul. Słoneczna 20 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Słoneczna 21 25 lokali SL1B/xxxxxxxx/7
Bytów, ul. Słoneczna 24 18 lokali SL1B/xxxxxxxx/8
Bytów, ul. Słoneczna 26 19 lokali SL1B/xxxxxxxx/8
Bytów, ul. Słoneczna 28 12 lokali SL1B/xxxxxxxx/8
Bytów, ul. Słoneczna 30 11 lokali SL1B/xxxxxxxx/8
Bytów, ul. Słoneczna 32 15 lokali SL1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.