Księgi wieczyste, Bytów, ul. Sienkiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Sienkiewicza 2 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Sienkiewicza 4 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Sienkiewicza 6 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Sienkiewicza 8 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Sienkiewicza 10 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Sienkiewicza 12 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Sienkiewicza 27 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.