Księgi wieczyste, Bytów, ul. Poziomkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Poziomkowa 1 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Poziomkowa 2 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/7
Bytów, ul. Poziomkowa 3 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Poziomkowa 4 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/3
Bytów, ul. Poziomkowa 5 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Poziomkowa 6 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/9
Bytów, ul. Poziomkowa 7 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Poziomkowa 9 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Poziomkowa 10 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Poziomkowa 16 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.