Księgi wieczyste, Bytów, ul. Nad Borują

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Nad Borują 1 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Nad Borują 2 11 lokali SL1B/xxxxxxxx/9
Bytów, ul. Nad Borują 4 9 lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Nad Borują 6 9 lokali SL1B/xxxxxxxx/8
Bytów, ul. Nad Borują 8 3 lokali SL1B/xxxxxxxx/7
Bytów, ul. Nad Borują 10 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.