Księgi wieczyste, Bytów, ul. Mostnika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Mostnika 1 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/6
Bytów, ul. Mostnika 3 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.