Księgi wieczyste, Bytów, ul. Kołłątaja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bytów, ul. Kołłątaja 1 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/6
Bytów, ul. Kołłątaja 2 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Kołłątaja 4 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/5
Bytów, ul. Kołłątaja 5 2 lokali SL1B/xxxxxxxx/0
Bytów, ul. Kołłątaja 6 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Kołłątaja 7 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/3
Bytów, ul. Kołłątaja 8 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/9
Bytów, ul. Kołłątaja 10 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/2
Bytów, ul. Kołłątaja 12 brak lokali SL1B/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.