Księgi wieczyste, Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 1 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 3 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 4 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 5 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 6 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 7 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/5
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 8 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/4
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 11 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 12 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/7
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 13 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 15 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/9
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 17 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 18 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/8
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 19 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/3
Ignatki-Osiedle, ul. Zalesie 20 brak lokali BI1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.