Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Wesoła

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Wesoła 7 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Wesoła 8 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Wesoła 9 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Wesoła 10 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2
Zagórz, ul. Wesoła 11 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.