Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Ukośna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Ukośna 1 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/7
Zagórz, ul. Ukośna 1A brak lokali KS1S/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.