Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Szkolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Szkolna 1 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Szkolna 6 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.