Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Skłodowskiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Skłodowskiej 2 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Skłodowskiej 6 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/7
Zagórz, ul. Skłodowskiej 8 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.