Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Sanowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Sanowa 4 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Sanowa 6 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Sanowa 8 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.