Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Rzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Rzeczna 1 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Rzeczna 20 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Rzeczna 24 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3
Zagórz, ul. Rzeczna 64A brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Rzeczna 82 2 lokali KS1S/xxxxxxxx/7
Zagórz, ul. Rzeczna 88 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/4
Zagórz, ul. Rzeczna 92 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3
Zagórz, ul. Rzeczna 96 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Rzeczna 110 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.