Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Pospolita

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Pospolita 4 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Pospolita 4A brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Pospolita 7 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Pospolita 8 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Pospolita 9 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Pospolita 11 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Pospolita 12 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2
Zagórz, ul. Pospolita 13 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2
Zagórz, ul. Pospolita 15 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Pospolita 19 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.