Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Piesza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Piesza 2 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Piesza 4 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Piesza 5 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3
Zagórz, ul. Piesza 6 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.