Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Orkana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Orkana 3 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Orkana 4 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Orkana 9 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8
Zagórz, ul. Orkana 9A brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2
Zagórz, ul. Orkana 9B brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Orkana 10 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Orkana 11 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2
Zagórz, ul. Orkana 11A brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Orkana 12 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Orkana 14 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Orkana 17 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Orkana 19 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Orkana 21 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/1
Zagórz, ul. Orkana 29 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/1
Zagórz, ul. Orkana 33 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8
Zagórz, ul. Orkana 37 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Orkana 39 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Orkana 41 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.