Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Miarki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Miarki 1 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Miarki 1A brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Miarki 4 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Miarki 19A 3 lokali KS1S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.