Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Leśna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Leśna 2 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3
Zagórz, ul. Leśna 4 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.