Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Kopalniana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Kopalniana 1 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2
Zagórz, ul. Kopalniana 2 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/1
Zagórz, ul. Kopalniana 3 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/4
Zagórz, ul. Kopalniana 4 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8
Zagórz, ul. Kopalniana 5 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/7
Zagórz, ul. Kopalniana 12 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Kopalniana 14 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.