Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Drobiazg

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Drobiazg 4 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2
Zagórz, ul. Drobiazg 6 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.