Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Dolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Dolna 3 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/4
Zagórz, ul. Dolna 5 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3
Zagórz, ul. Dolna 6 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Dolna 8 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Dolna 10 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Dolna 12 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8
Zagórz, ul. Dolna 14 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3
Zagórz, ul. Dolna 15A brak lokali KS1S/xxxxxxxx/2
Zagórz, ul. Dolna 16 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Dolna 19 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Dolna 21 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Dolna 23 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3
Zagórz, ul. Dolna 25 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/1
Zagórz, ul. Dolna 26 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/6
Zagórz, ul. Dolna 27 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/3
Zagórz, ul. Dolna 28 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Dolna 33 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8
Zagórz, ul. Dolna 42 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/5
Zagórz, ul. Dolna 48 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8
Zagórz, ul. Dolna 50 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8
Zagórz, ul. Dolna 52 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Dolna 54 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Dolna 60 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.